MEDİKAL HİPNOZ
Tüm fonksiyonların çalıştığı, bilincin açık olduğu bir konumda; kesinlikle uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyondur.TarihçeBaşlıca iki döneme ayrılır
A) Mesmerden önce
B) Mesmerden sonra
– Magnetizma animal, 1765
– Hipnozla ilk ekstraksiyon(diş çekimi), 1837
– Hipnozun İngiltere’de yasallaşması, 1955
– A.B.D. inde yasallaşması, 1958
– A.B.D. Şov amaçlı kullanımın yasaklanması, 1961
Iletisim kurulabilen, hipnoza inanan ve uygulayıcıya güvenen kişilere hipnoz uygulanabilir.İstemeyen, inanmayan ve iletişim kurulamayan(mental retardasyon gösteren, amnesia olan) olgularda hipnoz uygulanamaz.İleri derecede depresiflerde, şizofrenili hastalarda uygulanması sakıncalıdır.

Hipnoz Uyku mudur?
Hipnoz çoğunlukla uyku haliyle karıştırılıp seans esnasında kendinden geçme, bilinç kaybı olarak düşünülmektedir. Oysa ki Bilinçli Hipnoz tam tersine bilincin ve kontrolün kişinin istemi doğrultusunda maksimum düzeylere ulaşması halidir.

Hipnozun Etki Dereceleri

Hastaların %5’i hipnozu hafif düzeyde,%60-65 i orta düzeyde,%20 si derin düzeyde,%10-15 i çok derin düzeyde algılar.

Medikal Kullanımı:
Diş Hekimliği
Jinekoloji
Çocuk hastalıkları
Psikiyatri
Cerrahi

WhatsApp BİLGİ AL
Şimdi Ara