KVKK Aydınlatma Metni

 

DR FATİH SOMUNCU
SAĞLIKLI  YAŞAM  KLİNİĞİ/ MUAYENEHANESİ

(Nenehatun C 82/7 GOP Çankaya ANKARA 06700)


KVKK AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Fatih SOMUNCU Muayenehanesi tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. Hasta Kayıt

DR.M. FATİH SOMUNCU Muayenehanesine misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz muayenehane sekreterliği tarafından kaydolmanız amacıyla sekreterlerimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

İsim Soyisim, TCKN, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası, Adres, Meslek, Cep Telefonu ve 2. Telefon Bilgisi, E-posta adresi, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hal, Cinsiyeti, Ülke, Anne Adı, Anne Telefon Numarası, Anne E-posta, Anne Meslek, Anne Çalıştığı Kurum, Anne İş Telefon Numarası, Baba Adı, Baba Telefon Numarası, Baba E-posta, Baba Meslek, Baba Çalıştığı Kurum, Baba İş Telefon Numarası, HES Kodu, Iletisim Dili, Vücut Ölçüleri Bilgisi, Fotoğraf, Iletisim bilgisi, Özgeçmiş ve soygeçmiş hastalıkları, Kullandığı ilaçları, Alerjileri, Bağımlılıkları, Geçirdiği Operasyonlar, Yaptırdığı önceki işlem ve uygulamalar bilgisi

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin Klinik Bilgi Yönetim Sistemi kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı 2 adet tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodlarının misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren misafir hizmetleri personelimize geri bildirimi halinde, KVKK ve ETK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait Klinik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. Sağlık Hizmeti

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve Klinik Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) ne  kaydedilecektir.

III. Hasta Çıkış

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

   • İsim Soyisim,
   • Adres
   • Fatura Bilgileri

IV. Diğer Hizmetler

a. Çağrı Merkezi ve Santral

DR.M.FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ santralini aradığınızda iletisim taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir.

   • İsim Soyisim, TCKN, Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası, Adres, Meslek, Cep Telefonu ve 2. Telefon Bilgisi, E-posta adresi, Doğum Yeri ve Tarihi, Medeni Hal, Cinsiyeti, Ülke, Anne Adı, Anne Telefon Numarası, Anne E-posta, Anne Meslek, Anne Çalıştığı Kurum, Anne İş Telefon Numarası, Baba Adı, Baba Telefon Numarası, Baba E-posta, Baba Meslek, Baba Çalıştığı Kurum, Baba İş Telefon Numarası, HES Kodu, Iletisim Dili, Vücut Ölçüleri Bilgisi, Fotoğraf, Iletisim bilgisi, Özgeçmiş ve soygeçmiş hastalıkları, Kullandığı ilaçları, Alerjileri, Bağımlılıkları, Geçirdiği Operasyonlar, Yaptırdığı önceki işlem ve uygulamalar bilgisi

b. Hasta Hakları Birimi

M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ’nde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

   • İsim Soyisim
   • Telefon Numarası
   • C. Kimlik Numarası
   • E-posta Adresi
   • Talep İçeriği
   • Tıbbi bilgiler

c. Misafir-Hasta Memnuniyeti

Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK ve ETK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde misafirlerimizin KBYS kaydına esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar KBYS üzerindeki kayıtla eşleştiğinde DR. M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK ve ETK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikâyetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

d. Muayenehane Kapalı Devre (CCTV) Kamera Sistemi

DR.M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ’nde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte hastaneleri ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

Ayrıca, DR. M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ’nde bulunan işlem odaları içerisinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin görüntü kayıtları sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından yayınlanmış 14.05.2012 tarih ve 2012/23 sayılı Genelge kapsamında “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

e. İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar

DR.M.FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ  için ziyarete açık olan internet sitelerinin bazılarında e-iletisim alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet siteleri üzerinden e-iletisim alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin Ad-Soyad, iletisim talebi konusu ve tarihi, telefon numarası ve e-posta bilgileri alınır.

f. Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz ile ve Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici, bilgilendirici, haber verme, nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları DR. M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ ‘nin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

a. Sağlık Hizmeti

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, kliniğimizde kullanılan ortak KBYS üzerinden özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

b. Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetler

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki;

   1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim/Bilgi Talep Formu” üzerinden DR. M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ ’e iletebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni 17/12/2021 tarihinde güncellenmiş olup, DR. M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

“KVKK Erişim/Bilgi Talep Formu” (doc)

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu

M. FATİH SOMUNCU MUAYENEHANESİ

Adres: Nenehatun C 82/7 GOP Çankaya ANKARA 06700

Telefon: 0312 436 19 74 – 0541 835 0 500

E-Posta: somuncu.fatih@gmail.com

dr@fatihsomuncu.com

WhatsApp BİLGİ AL
Şimdi Ara